incompany-teamontwikkeling-amsterdam

Teamontwikkeling

Samenwerken is soms hard werken, maar cruciaal om op een effectieve en gezonde manier je doelen te bereiken. NONONS biedt teamdagen en teamcoaching aan om de samenwerking beter en prettiger te laten verlopen en teams blijvend te veranderen in hun gedrag.

Mister Green

“Mister Green heeft, met het hele team, de training ‘geweldloos communiceren’ bij NONONS gevolgd. De training werd gegeven door Anneke Huizinga. Anneke is altijd erg praktisch en heel duidelijk. Ze heeft de gave om van moeilijke theorie een inspirerende en praktische spelvorm te maken. Hierdoor begrijpt de groep heel snel wat de bedoeling is. Als team  passen we de ‘geweldloos communiceren’ tool nu toe in onze dagelijkse manier van communiceren op kantoor. Een van onze eerste werknemers gaf als cadeau bij zijn vertrek een Giraffe voor in onze vergaderkamer. De Giraffe staat symbool voor communiceren vanuit je hart. Binnen Mister Green staat de Giraffe symbool voor onze nieuwe manier van vergaderen. Daarnaast fungeert hij ook als ijsbreker tijdens meetings met klanten of leveranciers”

Edwin van Zetten, Unit Manager, GVB

“Wij hebben met het team een paar keer begeleiding mogen krijgen van Ellen. Wat daarbij opvalt is de constante verbinding tussen theorie en praktijk. Gedurende de dag leer je op een zeer ontspannen en prettige manier op basis van de praktijk wat er allemaal speelt in het team en wat je in de toekomst hier mee moet of kunt. Ellen schroomt niet om direct te benoemen wat ze ziet en ervaart en dat helpt om elkaar te begrijpen en echt te doorzien hoe een team met elkaar samen werkt en nog beter met elkaar kan samenwerken. Oprecht geïnteresseerd, dicht bij de mensen en de materie maar ook het aangaan van de confrontatie zijn steekwoorden die typerend zijn voor haar aanpak. Al met al een erg fijne ervaring waarin we veel geleerd hebben!”

 Wat teamontwikkeling oplevert

 • Een nieuw team functioneert beter als teamleden elkaar beter kennen
 • Een team levert betere prestaties als nieuwe teamleden zich er thuis voelen
 • We maken onvrede of oud zeer na een reorganisatie of cultuurverandering bespreekbaar
 • We vinden manieren om alle neuzen weer een kant op te laten wijzen
 • We versterken de kwaliteiten van individuele teamleden
 • We versterken de kwaliteit van een team of een afdeling
 • Teams en teamleden krijgen praktische tools en inzichten om beter met hun valkuilen en bijbehorend gedrag om te gaan.
 • Door oefeningen en praktische vaardigheden leer je effectiever gedrag aan
 • Teams opereren beter en effectiever
 • Er ontstaat meer openheid en duidelijkheid omdat teamleiders op een respectvolle manier kunnen zeggen wat zij willen zeggen.

Klantvoorbeeld teamontwikkeling

 Klant: grote bierbrouwer

Doelgroep: MT

Doel: vaststellen welke kwaliteiten het team heeft en wat er nog zou moeten ontwikkeld om effectiever samen te werken en een stevigere positie in te nemen in de samenwerking met andere afdelingen.

Traject: Waarden per teamlid en why van het team als geheel onderzocht.

Resultaat: Het team heeft tijdens elkaar beter leren kennen en meer begrip gekregen voor elkaar. Maar ook is er meer eerlijke feedback geven aan elkaar in 1 op 1 gesprekken. Het team gaf aan een stevigere band te voelen met elkaar, meer duidelijkheid te hebben over de doelen en manier van samenwerken en ook meer stevigheid te voelen als MT richting de rest van de organisatie.

Werkwijze

 • DOEN: NONONS opleidingen en trainingen zijn altijd interactief
 • Deelnemers gaan hierdoor altijd naar huis met nieuwe inzichten en toepasbare tools
 • Alles op een no-nonsense manier: luchtig maar scherp, praktisch maar goed onderbouwd
 • Gelooft dat alles leuker wordt als je jezelf en anderen beter snapt
 • Gelooft in de eigen verantwoordelijkheid van mensen
 • Gelooft dat je moet opstaan als je ergens mee zit
 • Helder en duidelijk. In onze programma’s en trainingen gebeurt echt wat.

Voor wie

 NONONS werkt voor profit en non-profit organisaties en voor start-ups. Voor directies, managers, medewerkers, teams.  Van persoonsgerichte leiderschapsprogramma’s tot teamtrainingen op vaardigheden. Passend bij de sector, de dagelijkse realiteit en bij specifieke knelpunten. No-nonsense producten die helderheid brengen en impact hebben. Waardoor er echt iets gebeurt.