Wat zijn de basisprincipes van NLP oefeningen? - NONONS
Neuro Linguïstrisch Programmeren (NLP) helpt om doeltreffender te denken, te handelen en te communiceren. Het is een methode die helpt om succesvol stappen te zetten en tot de juiste acties te komen om je doelen te bereiken. Ben je benieuwd naar goede NLP oefeningen? Wij leggen uit wat het precies inhoud en hoe je met deze methodiek aan de slag kunt gaan.

Wat is NLP en wat zijn NLP oefeningen?

Via je zintuigen neem je ‘iets’ waar en dit wordt in je hersenen omgezet in een interpretatie. Hierdoor krijg je bepaalde gevoelens en gedachten en je gaat bepaald gedrag vertonen. Dit is het onderdeel ‘Neuro’. Linguïstisch is het gebruikmaken van taal om onze gedachten en ons gedrag te ordenen. Woorden die je kiest bepalen hoe je je voelt. Daarnaast gaat programmeren over denkpatronen. NLP oefeningen dagen je uit om de waarneming minutieus uit te zoeken zodat je een completer beeld krijgt van je probleem en de mogelijke oplossing.
 
 De basis principes van NLP:
1.   Ervaar je doel
Het stellen van doelen is erg belangrijk binnen NLP. Met het juiste doel kun je het gewenste resultaat behalen. Je laat je coachee het doel tastbaar maken. Laat je coachee zijn doel opschrijven en leg het daarna op de grond neer waarna hij erop gaat staan. Dit laat hem ervaren of dit echt het doel is wat hij wil bereiken. Naast deze oefening zijn er verschillende vragen die helpen bij het uitdiepen van het doel. Wat wil je bereiken? Waar sta je nu ten opzichte van je doel? En is het doel alleen voor jezelf?
 2.   Programmeren en her-programmeren
Je slaat vanaf je geboorte bewust en onbewust ervaringen op, geeft er interpretaties aan en valt erop terug in latere, vergelijkbare situaties. Zo zijn we als het ware ‘geprogrammeerd’. Op basis van ooit ingezette denkpatronen neem je ook nu besluiten en kom je tot bepaald gedrag. Als je je bewust wordt van je ‘programma’s’ kun je kiezen of je het wil zoals je het ooit geleerd of besloten hebt, of wil je het anders? Dan kun je gaan her-programmeren met behulp van NLP oefeningen.
 3.   Associëren en dissociëren met NLP oefeningen
Het woord ‘associatie’ betekend verbinden. Je koppelt iets dat je meemaakt aan beelden, geluiden, sensaties, geuren of smaken en bijbehorende emoties die gekoppeld zijn aan een vroege ervaring. NLP noemt iemand geassocieerd als hij heel sterk de gemoedstoestand en bijbehorende sensaties ervaart bij een herinnering. Je kunt hiervan afkoppelen, dissociëren, door NLP oefeningen te doen. Een NLP oefening die helpt te dissociëren is de 3 posities. Deze oefening leggen we later uit.
4.   (model) leren en successen
NLP gaat er vanuit dat als iemand werkelijk besluit iets te willen leren, dan kan hij het ook echt. Mensen zijn in staat veel te leren. NLP noemt dit modelleren: je gebruikt een ander om te onderzoeken: wat doet hij wat jij ook wil leren? Je gaat het gedrag van de ander zodanig bestuderen, aan de hand van NLP oefeningen, dat je in kleine concrete stappen dit gedrag kunt leren.
 5.   Logische niveaus
Een veelvuldig gebruikt model binnen de NLP is het model van de logische niveaus. De 6 verschillende niveaus laten zien op welk niveau iemand denkt, verandert of doet. Als je een verandervraagstuk hebt en je kunt dit op alle niveaus beantwoorden, dan heb je de meeste kans op een succesvolle verandering. Je hebt verschillende NLP oefeningen om hiermee aan de slag te gaan.
 6.   Je hebt alles al in je
NLP oefeningen gaan er vanuit dat je als mens ‘alles’ al in je hebt. Je bent in staat jezelf volledig te ontplooien. Bij het verder ontwikkelen van jezelf kun je hulpbronnen gebruiken. Hiermee doelen we op externe en interne zaken die goed voor je zijn en die ervoor zorgen dat je je beter en sterker voelt. Emoties, karaktereigenschappen, waarden en talenten kunnen hulpbronnen zijn.
 
nlp oefeningen nonons

Voorbeeld van NLP oefeningen

Je kunt je coachee helpen om zich bewust te worden van hulpbronnen en ze waar mogelijk uit te bouwen en te verankeren. Dit kan met behulp van NLP oefeningen. Een oefening die hierbij past is het gebruiken van eigen suggesties.
Als de coachee zijn doel heeft onderzocht en in de oefening ervaren heeft hoe dit doel voelt, en wat de effecten daarvan zijn, kun je nog verder onderzoeken wat zijn eigen suggesties en tips zijn om het doel te bereiken. Als coach kan je hier nog op doorvragen door vanuit verschillende zintuigen vragen te stellen: is er een symbool wat je helpt? Is er iets wat je zou willen horen? Wat je op wilt schrijven? Komt er een kleur bij je op die je kan helpen bij het bereiken van dit doel?
 

‘3 posities’

We vertelden al eerder over het dissociëren van een situatie zodat je er minder last van hebt. Vanuit de waarneempositie overzie je beter wat er met jou en / of een ander gebeurt en krijg je andere gevoelens, ideeën en suggesties. De 3 posities oefening kun je inzetten als je coachee last heeft van een ander, of erg in zijn eigen cirkeltje denkt en daar moeilijk van los komt.
 
In deze NLP oefening begin je met vloerankers: ik, de ander, de helikopter. Je vraagt de coachee te beginnen op de ik-positie. Hij gaat zich helemaal inleven in zichzelf. Wat voelt hij, wat denkt hij, wat doet hij? Vervolgens gaat hij op de positie van de ander staan en leeft zich in, in die persoon. Je stelt dezelfde vragen. Daarna stapt de coachee in de helikopter. Hij zoomt nu niet in, hij zoomt uit. Wat ziet hij gebeuren? Wat is het effect van zijn gedrag op de ander. En wat doet de ander en wat is het effect op hem. In de nabespreking van de NLP oefeningen bespreek je zowel welke inzichten hij heeft gekregen, wat hem opviel, maar ook wat hij daarmee wil en kan doen.
 
Je weet nu meer over NLP oefeningen en de basisprincipes hiervan. Je kunt alvast een begin maken door aan de slag te gaan met de 3 posities oefening. Wil je nog een betere coach worden? Check dan onze opleidingen in Amsterdam of Rotterdam of kom naar een van onze informatieavonden.