Teamcoaching - NONONS

Teamcoaching

Jullie zijn een nieuw team of er zijn wat wijzigingen geweest in jullie team. Je wilt elkaar beter leren kennen of wat meer op één lijn komen over hoe je (samen)werkt. Het kan ook zijn dat het niet helemaal lekker loopt binnen jullie team. Er zijn kleine irritaties of onuitgesproken zaken. Of ieder doet z’n ding en er is weinig samenwerking.

 Of jij je nu wel of niet herkent in deze voorbeelden. Eén ding is duidelijk; je wilt meer werkplezier voor jou en je team. Je wilt juist die verbinding, beter samenwerken, goed feedback kunnen geven en iedereen in z’n waarde laten. Dan kan teamcoaching helpen. Teamcoaching betekent dat je aan de slag met het team als geheel in plaats van het individu.

Over de training

Teamcoaching

Om de samenwerking te verbeteren werken met een heel team tegelijk aan elkaar beter leren kennen en aan het uitspreken van zaken die de samenwerking kunnen belemmeren. We maken een afwisselend, interactief programma waarin we het team stimuleren om vanuit een ander perspectief naar elkaar te kijken. Het team krijgt meer inzicht in hun eigen gedrag en de invloed daarvan op de samenwerking. Ze krijgen praktische handvatten om effectief samen te werken. Het voeren van het eerlijke gesprek is een belangrijk onderdeel van de training. De starten bijna altijd met het doen van intakegesprekken met iedereen uit het team. Daarna volgen een aantal teamdagen, afhankelijke van de complexiteit en de behoeften van het team.

Klantcase: een non-profit organisatie

Een van onze klanten belde NONONS. Er was een manager dat een team ging aansturen dat niet lekker samenwerkte. Er waren onderlinge onduidelijkheden, onderlinge ergernissen die niet uitgesproken werden. Het team volde als los zand. Er was onduidelijk over de processen, rollen en taken. En er werd gezegd: we werken in eilandjes en er is weinig tot geen teamgevoel.  

We zijn gestart met individuele interviews van alle teamleden en de manager. Vervolgens maakten we een korte samenvatting van die interviews en een programma die we later aan de manager voorlegden. Het leuke maar ook lastige bij teamcoaching is dat het programma nooit vaststaat. Als teamcoach kom je met een grof idee van de onderwerpen en oefeningen die je van plan bent te doen, maar het kan altijd anders lopen. Daarom is de check-in en check-out heel belangrijk, hoe gaat het met iedereen en wat is er hierna nodig.

Met deze groep heeft de NONONS teamcoach inmiddels 3 teamdagen doorgebracht en er komt nog een vierde dag aan. De teamcoach past het programma aan op wat hij of zij tegenkomt in de groep. Het proces is niet goed te voorspellen.

Wat er vaak aan bod komt is: de diepte ingaan en uitvragen; waar kom je vandaan en wat heb je meegekregen van thuis en hoe komt dat terug op de werkvloer? Hoe zorg je dat je goed voor jezelf en anderen zorgt in de samenwerking, het eerlijke gesprek oefenen, het regiemodel bespreken en oefenen, hoe kun je altijd regie nemen over de situatie. Vaak geven we de groep wat huiswerk over sterkten/zwakten, de waarden van het team.

Een absolute aanrader voor leidinggevenden die zichzelf willen blijven ontwikkelen, inzicht willen krijgen in hun manier van leidinggeven en de aansturing van hun team. Als je bereid bent om kritisch naar jezelf te kijken, en je open te stellen voor wat je te leren hebt, mag je dit niet missen!

 

Paul van Beek, Commercieel directeur America Today