Respectvol confronteren, een conflict oplossen - NONONS

Of het nu je coachee, manager of partner is, het is belangrijk om gedrag respectvol te confronteren. De uitdaging wordt groter wanneer de ander zich niet bewust is van de noodzaak tot verandering. Toch het gesprek aangaan en respectvol confronteren is dan misschien spannend, maar wel heel belangrijk voor professionele groei en ontwikkeling. NONONS heeft daarom een handig stappenplan ontwikkelt wat jou gaat helpen om respectvol te confronteren.

Hoe ga je respectvol de confrontatie aan

 

Wat is respectvol confronteren? 

Bij respectvol confronteren ga je het gesprek aan met iemand waarbij je graag verandering wil zien in zijn of haar gedrag, woorden of benadering naar jou toe. Het kan zijn dat het samenwerken met iemand niet soepel loopt, of je medewerker is niet zichtbaar genoeg. Maar je wil wel dat de boodschap overkomt. Je wil namelijk niet een verwijtende toon aanslaan waardoor de ander gedemotiveerd of beledigd raakt. Respectvol confronteren is een waardevolle vaardigheid als je het onder de knie hebt.

 

Stappenplan respectvol confronteren

 1. Intentie van het gesprek: De eerste stap tijdens respectvol confronteren is het benoemen van je intentie. Wat is de reden van dit gesprek, wat is jouw bedoeling? Je zegt bijvoorbeeld: ik wil even met je praten omdat ik denk dat we wat fijner zouden kunnen samenwerken.
 2. Benoem concreet het gedrag: De tweede stap is dat je concreet gedrag benoemt. Wat zie je en wat hoor je? Het helpt als je deze feiten voor jezelf op een rijtje zet voordat je het gesprek aangaat. Het is belangrijk dat je woorden als “altijd” en “nooit” vermijdt en geen aannames en oordelen noemt. Je kunt bijvoorbeeld zeggen: ik zie dat je weinig vertelt over wat je vorderingen met project

 3. Het effect op jouw gedachten: Daarna benoem je het effect dat dit heeft op jouw gedachten, je gevoel en je gedrag? Je zegt bijvoorbeeld: ik denk daardoor dat je mij niet wil betrekken bij project X en daardoor voel ik me wat alleen en ongerust en ik merk dat ik wil gaan controleren wat je dan aan het doen bent.

 4. Herkenning vragen: Nu vraag je of de ander dit herkent.

 5. Het verzoek of de wens formuleren: De laatste stap van respectvol confronteren is het verzoek of de wens. Wat wil je bereiken met het gesprek? Wat verzoek je de ander te doen? Je doet dit door bijvoorbeeld aan te geven ‘ik zou willen kijken hoe we hiermee kunnen omgaan.’ of ‘ik wil je dit laten weten, omdat…’ . Maar je kunt ook aangeven dat je graag wil dat hij of zij het de volgende keer anders doet. Dus: ik heb er behoefte aan om iets meer te weten te komen over project X, wat werkt voor jou? 

 

REACTIES TIJDENS DE CONFRONTATIE

Tijdens de confrontatie kan de coachee of medewerker op verschillende manieren reageren. Het is cruciaal om deze signalen te herkennen en erop te reageren, door een coachende dialoog te voeren of weerstand bespreekbaar te maken. 

 • Ja, ik wil: Dan kun je aan de slag, je kunt aanbieden om er samen met hem aan te werken. Je kunt hem dan proberen te coachen op dit onderwerp. Let wel op de non-verbale signalen. Het kan ook zijn dat de coachee of medewerker “ja” zegt om jou te pleasen of om van het gesprek af te zijn. Je staat dan voor twee keuzes:
  • Start een coachingsgesprek over zijn veranderdoelen en observeer of de waargenomen non-verbale weerstand klopt
  • Confronteerde coachee met wat je ziet, namelijk met zijn non-verbale weerstand. Je kunt zeggen: ‘Je zegt dat je wilt veranderen, maar ik zie je vertwijfeld kijken. ‘Hoe zit dat?’

 • Huh, nooit eerder gehoord: Het kan ook zijn dat je coachee of medewerker de feedback niet herkent, voor het eerst hoort of zelfs een beetje schrikt. Geef de coachee ruimte om de feedback te verwerken. Vervolgens kan je afspreken dat de coachee zelf een rondvraag doet en feedback verzameld om te verifiëren of deze feedback klopt. Dit resulteert dan natuurlijk in een ‘Ja, ik wil’ of ‘Nee, ik vind veranderen niet nodig’.

 • Nee, ik vind veranderen niet nodig: Ook kan je medewerker aangeven dat hij het niet zo belangrijk vindt. Of het argument ”Zo ben ik nu eenmaal” benoemt. Dat is een nee. Nee, ik wil dit niet veranderen. Het kan ook zijn dat hij wel wil, maar niet durft. Veranderen is soms nogal een opgave. Er kan van alles schuilgaan achter een nee van je medewerker. Maar het allerbelangrijkst is dat je je ervan bewust bent dat hij (nog) niet klaar is om te veranderen. Zo weet je dat hij nog niet klaar is om gecoached te worden.

Tips voor respectvol confronteren 

Voor respectvol confronteren hebben we nog een aantal tips op een rijtje gezet: 

 • Oefening baart kunst: Hoe vaker je iemand aanspreekt, hoe handiger je erin wordt.
 • Goede voorbereiding: En een goede voorbereiding is het halve werk. Een gesprek uitschrijven werkt echt geweldig goed. 
 • Coach alleen als de ander het wilt:  Coachen doe je alleen als iemand zelf een veranderwens heeft en een duidelijk doel. Anders ben jij aan het werk, niet de ander.

 

Leer respectvol coachen

Ken je iemand die moet veranderen maar dat zelf niet weet? Of wil je leren hoe je respectvol de confrontatie aangaat met collega’s? Onze training Coachend Leidinggeven jou alle handvatten om mensen respectvol te confronteren.