Voorbeelden interventies bij dieper coachen : hoe doe je dat?

 Het kan soms moeilijk zijn om tijdens het coachen op een diepere gevoelslaag in te gaan. Doorvragen naar gevoelens is soms lastig. Er is een natuurlijke schroom: zoiets vraag je toch niet, dat is intiem en persoonlijk. Tegelijkertijd bevestigt het het clichébeeld van een coach als iemand die voortdurend vraagt: ‘Maar wat voel je daarbij …?’ Zeker als de coachee niet gewend is zijn gevoelens te verwoorden, kan het ook technisch lastig zijn. Want alsmaar herhalen: ‘Wat voel je dan?’ helpt in zo’n geval niet. En toch is het gevoel van de coachee het belangrijkste dat je hebt om mee te werken. Het geeft je de meeste informatie, omdat het je vertelt waar de kwetsbaarheid van deze coachee zit, waarover zijn pijn gaat en wat maakt dat hij de situatie nog niet zelf kan oplossen. 

Wij geven enkele voorbeelden van interventies die je kan inzetten om meer op gevoel te coachen.

Wat gebeurt er bij interventies tijdens coaching?

Je moet je eigen gevoel en reactie teruggeven, kunnen spiegelen, grenzen stellen en vertrouwen op je intuïtie. Je werkt met jezelf als instrument. In dit blog gaan we in op hoe je middels een interventie kan verdiepen op een gevoelslaag.

voorbeelden interventies coachen

Hoe kun je je verdiepen op een gevoelslaag?

Doorvragen naar gevoelens is lastig. Er is een natuurlijke schroom: zoiets vraag je toch niet, dat is intiem en persoonlijk. Tegelijkertijd bevestigt het het clichébeeld van een coach als iemand die voortdurend vraagt: ‘Maar wat voel je daarbij …?’ Zeker als de coachee niet gewend is zijn gevoelens te verwoorden, kan het ook technisch lastig zijn. Want alsmaar herhalen: ‘Wat voel je dan?’ helpt in zo’n geval niet. En toch is het gevoel van de coachee het belangrijkste dat je hebt om mee te werken. Het geeft je de meeste informatie, omdat het je vertelt waar de kwetsbaarheid van deze coachee zit, waarover zijn pijn gaat en wat maakt dat hij de situatie nog niet zelf kan oplossen. 

Voorbeelden interventies coaching

Er zijn een aantal technieken die je kunnen helpen om te coachen op diepere laag. Ik bespreek hieronder enkele voorbeelden van interventies voor dieper coachen. 

  1. Alternatieve vragen en zinnen als interventie

Alternatieve vragen en zinnen helpen jou en de coachee om op een andere manier naar vraagstukken te kijken. Ze geven je de mogelijkheid om te kunnen doorvragen op de gevoelslaag.

  • Alternatieve zinnen: waar heb je last van? Wat doet dat met je? Ik zie dat je geraakt bent, wat raakt je?
  • Noem de vier b’s: bang, boos, blij en bedroefd. Stel, je coachee heeft weinig woorden voor emoties. Noem de vier belangrijkste emoties: bang, boos, blij en bedroefd, en vraag hem welke hij het best herkent. Voorbeeld: als je denkt aan je naderende ontslag, welk gevoel of welke B staat dan het meest op de voorgrond?
  • Associeer: ga helemaal in het verhaal van de coachee op, benoem wat er gebeurt, denk je in welk gevoel jij erbij zou hebben en benoem dat. Voorbeeld: ‘Dus toen je weg wilde gaan van de crèche moest je dochtertje zo huilen. Ze klampte zich helemaal aan je vast, maar jij moest naar je werk. Ik kan me voorstellen dat het echt heel lastig was voor je om je los te maken.’
  • Noem een metafoor die in je opkomt bij het verhaal van de coachee. Waaraan doet zijn verhaal je denken? Bijvoorbeeld: ‘Als ik je zo hoor, lijkt het wel of je in een bootje op zee zit en je niet weet of je naar Spanje gaat of naar Engeland. De wind bepaalt je richting. • ’Is dat ook hoe jij het ervaart? 
  • Noem een liedje dat in je opkomt bij het verhaal van je coachee. Bijvoorbeeld: ‘Je verhaal doet me beetje denken aan dat liedje van Boudewijn de Groot, ‘De eenzame fietser’, weet je wel?’

 

In de volgende blog bespreken we nog meer interventies om tot deze diepere gevoelslaag te komen.