Coaching contract en tussentijds contracteren - NONONS

Met het opstellen van een contract of een coachvoorstel legt de coach vast wat de coachee van de coach kan verwachten en andersom. Bij NONONS maken we altijd een coachvoorstel (contract), voor de coachee of de werkgever. De coach maakt dat voorstel na het intake-gesprek. We stellen in dat gesprek het coachdoel vast en het aantal gesprekken dat we verwachten nodig te hebben.  Maar bij NONONS gebruiken we het woord contracteren vooral om aan te duiden, dat coaches heldere afspraken maken IN de sessies. Wil je meer weten over wat contracteren inhoudt. Lees dan snel verder. 

coaching contract tips

CONTRACTEREN?

Elk coachgesprek begint eigenlijk op dezelfde manier. De coach vraagt na de gebruikelijke ‘hoe gaat het’ naar successen. Wat heeft de coachee gezien tussen nu en de vorige keer. Hoe is het gegaan met het afgesproken huiswerk? Wat heeft de coachee voor stappen gezet. Of niet gezet. Beide is interessant. Vervolgens vraagt de coach waar de coachee het vandaag over wil hebben. Dit noemen we contracteren. Dit contracteren voorkomt dat je zomaar een onderwerp induikt, zonder dat dit belangrijk is. Stel dat je als coachee helemaal vol bent van een ruzie met je baas en je begint daarover bij binnenkomst, dan ligt het gevaar op de loer dat je daar en uur over praat. Maar een NONONS coach zal altijd vragen. Is dit ook waar je het over wilde hebben. En heeft dit ook te maken met je coachdoel?

TUSSENTIJDS CONTRACTEREN

Verderop in het coach gesprek vinden wij het belangrijk om tussentijds te contracteren. Dat houdt in dat de coach ook mini-contractjes maakt waarbij hij altijd het afgesproken coachdoel in het achterhoofd houdt. Een voorbeeld van een mini-contractje is wanneer de coachee zegt: dat heb ik met mijn zus ook altijd, bij haar voel ik me ook zo onbegrepen. Dat vraagt een coach die goed hercontracteert: is dat iets waar je het over wil hebben? Zo kun je uitstapjes maken naar andere onderwerpen maar werk je ook in kleine stapjes naar het uiteindelijke hoofddoel toe.

Ook vraagt de coach geregeld tussendoor of het coachgesprek verhelderend werkt en of de coachee het gevoel heeft op schema te zijn. Wanneer je bijvoorbeeld in minder sessies dan verwacht het doel bereikt hebt, kun je door goed te contracteren een nieuw coachdoel vaststellen of je contracteert dat je eerder stopt met het traject omdat het coachdoel behaald is. Verlengen kan uiteraard ook.