Verandermodel - Wat houdt het verandermodel in en hoe gebruik je die

Als coach help je jouw coachee een doel te bereiken. Je helpt hem regie te nemen over zijn leven. Hierbij is het verandermodel een goed uitganspunt om te gebruiken. Een veranderproces, en dus ook een coachtraject, kun je opdelen in de volgende fases van het verandermodel:

 • Fase 1: Doelen stellen en waarden formuleren
 • Fase 2: Bewustwording
 • Fase 3: Mogelijke acties
 • Fase 4: Actiestappen

Verandermodel

Doelen stellen en waarden formuleren

Om te veranderen ga je als eerst als coach de doelen opstellen samen met de coachee. Hoe helderder het doel en de waarden namelijk zijn, hoe kleiner de kans dat de coachee afhaakt en dus hoe meer kans op succes. Ook moet het doel aantrekkelijk zijn, de coachee moet er zin in hebben.

Bewustwording: fase 2 van verandermodel

Voordat een coachee stappen kan maken in de richting van zijn doel, is het belangrijk dat hij bewust wordt van de realiteit. Vragen die daarbij kunnen helpen zijn:

 • Wat is het probleem precies?
 • Hoe zit het eigenlijk?
 • Wat is herkenbaar uit andere situaties?
 • Wat is zijn aandeel in het probleem, wat is het aandeel van anderen en wat hangt van de context af?
 • Wat houdt hem nu tegen om het doel te bereiken, dus wat staat er in de weg, welke patronen, subpersonen of saboterende strategieën?

Verandermodel

Mogelijke acties

Vervolgens ga je met je coachee alle mogelijke acties bedenken. Ga creatief denken en inventariseren wat kan helpen richting het doel. Die acties kunnen dan gericht zijn op drie aspecten:

 • Wil de coachee de situatie of zichzelf veranderen?
 • Wil de coachee de situatie of zichtzelf accepteren?
 • Wil de coachee weg uit de situatie?

Actiestappen vanuit het verandermodel

Je kan pas veranderen als je het gedrag echt verandert. Echt wat anders gaan doen. Je coachee moet gaan experimenteren met nieuwe gedachten en nieuw gedrag. Moedig hem aan als coach om iets te proberen wat hij nog nooit gedaan heeft. Het is belangrijk om het verandermodel te laten werken dat je de actiestappen met je coachee concreet maakt en kijkt naar mogelijke obstakels. Maak de stappen niet te groot. Elke stap richting het doel, hoe klein ook, is een succes.