Hoe gebruik je actief luisteren - luistervaardigheden voor leidinggevenden

De eindejaarsevaluatie gesprekken komen er weer aan. Ook dan is het als manager het belangrijk dat je goed kan luisteren. Dit is onderdeel van coachende gespreksvoering voor de manager. Maar zo simpel is dat nog niet, echt goed luisteren. Om te beginnen is het van belang dat je weet hoe je actief luisteren toepast in een gesprek.

Actief luisteren als manager

Met luisteren richt je je aandacht op de ander, zodat deze de gelegenheid krijgt en gestimuleerd wordt om zijn verhaal te vertellen. Luisteren is niet alleen passief aanhoren wat de ander zegt. Als je actief luistert, let je niet alleen op wat iemand zegt, maar ook hoe iemand het zegt, de toon, het volume, zijn lichaamshouding. Je kunt ook laten merken dat je actief luistert door een open en actieve houding te laten zien, te knikken en te hummen, soms stiltes te laten vallen en oogcontact te houden.

Een gesprek samenvatten

Bij actief luisteren is het ook belangrijk dat je het gesprek tussentijds samenvat. Samenvattingen zijn kort en geven de kern weer van wat de ander vertelde. Het gaat er niet om dat je alles keurig netjes samenvat wat de ander zegt, maar dat je af en toe wat herhaalt wat je de ander hoort en ziet zeggen. Dus als je medewerker een heel verhaal vertelt met veel en toen, en toen, en je bespeurt teleurstelling, dan reageer je met: dus je was teleurgesteld, heb ik dat goed? Of je zegt: bedoel je dat… of begrijp ik je goed als…

actief-luisteren

Doorvragen en stiltes

Actief luisteren is ook doorvragen. Doorvragen is vragen naar een toelichting over wat de ander al verteld heeft. Je komt zo meer te weten over de feiten, ideeën, meningen en gevoelens van de ander.

Een belangrijke kwaliteit die bij actief luisteren hoort is stiltes kunnen laten vallen. Dit is nogal een kunst. Maar als je gaat praten als de ander stil is, neem je het over. Als je een vraag stelt waar je medewerker over na moet denken dan is het waarschijnlijk een heel goede vraag, die tot inzicht kan leiden. Dan is het zonde om het over te nemen.

Kortom om goed en actief te kunnen luisteren als manager en daarmee een gelijkwaardig gesprek met je medewerker te kunnen voeren is het van belang dat je:

  • Vanuit verschillende posities naar het gesprek kan kijken en luisteren
  • Luistert, doorvraagt en samenvat, oftewel actief luistert.
  • Vergeet niet ook stiltes te laten vallen, deze zijn niet ongemakkelijk maar zeer waardevol!

Veel plezier bij je volgende gesprek met actief luisteren!